Home
Akcja "Weź paragon" PDF Drukuj
Wpisany przez Paweł Rosoliński   
czwartek, 24 lipca 2014 13:19

Akcja „Weź paragon" koordynowana jest od kilku lat przez Ministerstwo Finansów, jej celem jest uświadomienie konsumentom, że prosząc o paragon przy zakupach towarów lub usług, wspierają uczciwą konkurencję, jednocześnie zapewniając sobie możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku np. reklamacji. Paragon jest również dowodem uczciwej działalności sprzedawcy.

Główne przekazy akcji informacyjno-edukacyjnej mają na celu podkreślenie, że biorąc paragon:

 • zapewniasz sobie prawo reklamacji, 
 • wspierasz uczciwą konkurencję, 
 • ułatwiasz sobie porównanie cen, 
 • zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany, 
 • zmniejszasz szarą strefę.

Więcej…

Poprawiony: czwartek, 24 lipca 2014 13:34
 
Uwaga! MF przestrzega przed oszustami PDF Drukuj
Wpisany przez Paweł Rosoliński   
środa, 09 lipca 2014 07:09

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
  1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
  2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Więcej…
 
Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy rozstrzygnięty PDF Drukuj
Wpisany przez Paweł Rosoliński   
środa, 02 lipca 2014 10:49

XII edycja konkursu„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, w której po raz drugi nasz urząd brał udział, została rozstrzygnięta. Z ogromną przyjemnością informujemy , że Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie otrzymał certyfikat „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w Dolnośląskiej Loży BCC w dniu 23.06.2014 r. gdzie zajęliśmy III miejsce. Znaleźliśmy się również wśród laureatów 63 wyróżnionych urzędów skarbowych z całej Polski. Gratulacje i certyfikat odbieraliśmy z rąk Ministra Jacka Kapicy oraz Prezesa BCC Marka Goliszewskiego w obecności Pana Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Tadeusza Haberki i Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC Pana Marka Worona.

Poprawiony: środa, 02 lipca 2014 11:07
Więcej…
 
1% podatku - zmiany PDF Drukuj
Wpisany przez Anna Buryn   
wtorek, 27 maja 2014 21:51

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż w związku z ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 223) nastąpiły zmiany dotyczące przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.

W nowelizacji założono zmianę, która dotyczy wydłużenia z 31 stycznia do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym – terminu zgłaszania przez organizację pożytku publicznego do naczelnika urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku dochodowego. Zgłoszenia w/w rachunku bankowego należy dokonać na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym - NIP-2.

Poprawiony: poniedziałek, 02 czerwca 2014 08:14
 
Nowe narzędzie administracji podatkowej do kontaktów i świadczenia usług dla podatników PDF Drukuj
Wpisany przez Anna Buryn   
środa, 14 maja 2014 09:57

Podstawą prawną do utworzenia Portalu Podatkowego jest Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła stosowne zmiany do Ordynacji Podatkowej , obowiązujące od 11 maja 2014 roku.

PORTAL PODATKOWY to system teleinformatyczny Administracji Podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Portal będzie umożliwiał podatnikowi dostęp do indywidualnych danych , które będzie można przeglądać po zalogowaniu się na swoje konto. W tym zindywidualizowanym bloku Portalu Podatkowego podatnik znajdzie m.in. informacje dotyczące swoich rozliczeń, płatności, będzie miał podgląd do swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych,obowiązków podatkowych. Portal Podatkowy umożliwi podatnikowi prowadzenie korespondencji z urzędem skarbowym drogą elektroniczną. Organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych , np. decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 07:24
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 36
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama